Paulina Caballero: Pizarra con líneas de distintas formas

De Casiopea


TítuloPizarra con líneas de distintas formas
Tipo de ProyectoProyecto de Curso
Palabras Clavetarea 4
Período2012-
Del CursoImagen Escrita 2012,
CarrerasArquitectura
Alumno(s)Paulina Caballero
ProfesorHerbert Spencer

float A, B;

void setup() {
 size(800, 600);
 background(#FCE0AB);
 smooth(); 
 colorMode(HSB);
 strokeWeight(20);
}

void draw() {

 B = dist(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
 
 A = map(B, 0, 60, 160, 330);
 stroke(A, 255, 255, 160);
 
 if (mousePressed) {
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
 }
}

void keyPressed() {

 if (key == 'a') {
  strokeCap(PROJECT);
 }
  if (key == 's') {
  strokeCap(ROUND);
  }
  if (key == 'd') {
  strokeCap(SQUARE);
  }
}