Francisca Romero, tarea 4, imagen escrita

De Casiopea


Francisca romero, tarea 4.jpgTítuloFrancisca Romero, Tarea 4, Imagen Escrita
Palabras Clavetarea 4
Del CursoImagen Escrita 2012
CarrerasDiseño Gráfico, Diseño Industrial
Alumno(s)Francisca Romero Bugueño
ProfesorHerbert Spencer
 

float d, grosor; void setup() {

 size(screen.width, screen.height); 
 smooth(); 
 background(#8016ED); 
 strokeCap(ROUND);
}

void draw() {

 if (mouseButton == LEFT) { // boton secundario del mouse
  d = dist(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY); 
  strokeWeight(10); 
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY); 
  stroke(40);
 } 
 else if (mouseButton == RIGHT) {
  strokeWeight(10);
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY); 
  stroke(0);
 }
}

void keyPressed() {

 if (key == ' ') { 
  background(#E916ED);
 }
}